ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY :

-    psychologów,
-    terapeutów,
-    psychiatrów,
-    pedagogów,
-    wychowawców,
-    pracowników socjalnych,
-    kuratorów sądowych,
-    nauczycieli różnych dyscyplin,
-    rzemieślników i techników mogących nauczyć zawodu poszukiwanego na rynku pracy,
-    lekarzy różnych specjalizacji,
-    informatyków,
-    właścicieli firm chętnych do zatrudnienia nowych pracowników,
-    osób zdolnych do organizowania i prowadzenia szkoleń z różnych dziedzin.
-    wszystkich ludzi dobrej woli :)
WYSIWYG Web Builder
O nas
Pomoc
Linki
Kontakt
Co robimy?
English
Wiedza

Matka - nieodpowiedzialność,
ojciec - alkoholizm,
siostra - narkomania,
brat - problemy z prawem,
sąsiedzi - obojętność,
a ja... kim się stanę..?

Pierwszy krok do zrobienia czegoś ważnego w życiu,

to często zdanie sobie sprawy, że nie możesz już dłużej nic nie robić w tym, co ważne dla ludzi, świata i Ciebie.
Współpraca, koordynacja i interdyscyplinarność w pomocy.

Bez współpracy i pokory wiele energii idzie na marne, można stracić pieniądze, motywację i poczucie sensu, nabawić się wypalenia zawodowego.
Teoria a praktyka
A brzmi tak samo...
W pomocy i życiu potrzebne są konkrety, nie deklaracje i teoria.
Często to nie brak odpowiednich warunków ogranicza człowieka,
tylko brak chęci do podjęcia właściwych działań.

Specjaliści, organizacje i instytucje, z którymi mamy lub mieliśmy przyjemność współpracować
Lekarze, terapeuci i psychologowie z Polski i za granicą
Pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, prawnicy
Ośrodek Terapii w Środowisku I Klinika Psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii
ul. A. Grottgera 25A, Warszawa
Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu (otwartydialog.pl, ex-in.pl)
Uczelnie, m.in WSG w Bydgoszczy
ISPS ( International Society for the Psychological Treatment of the Schizofrenias and Other Psychoses)
Ośrodki Interwencji Kryzysowej (OIK) w całym kraju.
Pogotowie Duchowe - www.pogotowieduchowe.pl
Polskie Towarzystwo Suicydologiczne
Europejski Parlament Młodzieży (European Youth Parliament)
Ośrodki pomocowe w Niemczech (Kolonia, Berlin)
Dzięki wspołpracy z instytucjami pomocowymi w kraju i za granicą, urzędami, specjalistami, ludźmi dobrej woli, możemy przy niewielkich kosztach udzielić szerokiego spektrum wsparcia, działając jako koordynator pomocy osobom w kryzysie.
Poznając potrzeby i problemy osób które się do nas zgłosiły, możemy używając potencjału i kontaktów fundacji pomóc wielokrotnie szybciej i przy minimalnych formalnościach we wszystkich niezbędnych zakresach potrzebnych do odzyskania życiowej równowagi.
Dzięki temu osoba w kryzysie nie musi za każdym razem przy kontaktach z wieloma instytucjami pomocowymi mówić o swoich problemów od początku i przeżywać ponownie często traumatyczne wydarzenia.
Osoby, którym pomagamy, jeśli są w depresji, nie mają często sił na proste czynności, a co dopiero na stawienie czoła biurokracji, urzędom, instytucjom, złemu prawu, agresji.
początek strony
 

stat4u