WYSIWYG Web Builder
O nas
Pomoc
Linki
Kontakt
Co robimy?
English
6 VI i 4 VII 2018 r.
Podjęcie inicjatywy współpracy z Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Łodzi (operator numeru 112), w zakresie wypracowania standardów rozmowy i działań z osobami w kryzysie suicydalnym. Efektem tej inicjatywy jest zorganizowanie podczas wykładów otwartych Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Samobójstwom (10.09.2018r) forum dyskusyjnego dla psychologów i operatorów 112, dyżurnych Policji, psychologów i negocjatorów policyjnych.
22 III 2018 r.
Uczestnictwo w I Kongresie Suicydologicznym na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi "Perspektywy zapobiegania
samobójstwom i depresji w Polsce" Przesłanie: Twoje działania mogą uratować życie.

Organizatorami Kongresu byli: Departament Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia, Zespół Roboczy ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie ds. zdrowia publicznego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Polskie Towarzystwo Suicydologiczne, Sekcja Naukowa Suicydologii Polskiej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Regionalne Centrum Polityki Społecznej - Jednostka Organizacyjna Samorządu Województwa Łódzkiego.
Uczestnicy Kongresu wypracowali DEKLARACJĘ, wskazującą priorytetowe cele Polskiej Strategii Zapobiegania Samobójstwom oraz formy ich realizacji, pod hasłem: Skuteczne zapobieganie samobójstwom jest możliwe i zależy nie tylko od zaangażowania Instytucji Państwa, ale od zaangażowania każdego z nas!
21 IX 2017 r.
Udział w X Ogólnopolskiej Konferencji szkoleniowej pt.: "Autoagresja wśród dzieci i młodzieży oraz jej wpływ na funkcjonowanie w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym", organizowanej przez Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy.
20 III 2017 r.
Udział w debacie poświęconej prewencji samobójstw w Polsce, która odbyła się  w Centrum Prasowym Polskiej Agencji Prasowej przy ul. Brackiej 6/8 w Warszawie. Przedmiotowa konferencja zorganizowana została przez Polską Agencję Prasową w ramach uruchomionego ogólnopolskiego portalu internetowego poświęconego tematyce zdrowia publicznego z tytułu realizacji zadania Narodowego Programu Zdrowia  pod nazwą: "Upowszechnianie wiedzy na temat powiązań między różnymi zagrożeniami dla zdrowia lub korelującymi czynnikami ryzyka i chroniącymi". Wzięli w niej udział przedstawiciele Zespołu Roboczego ds. Zapobiegania Samobójstwom i Depresji, działającego od 2016 roku przy Ministerstwie Zdrowia, przedstawiciele Komendy Głównej Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji
w Łodzi oraz dziennikarze prasowi, radiowi i telewizyjni. Rzecznik Prasowy Komendy Głównej Policji, przedstawił statystykę dotyczącą zamachów samobójczych w Polsce.
1-2 XI 2016 r.
Udział w Konferencji "Ochrona dla Życia" w Nykoping w Szwecji z prelekcją na temat: " Jak można pomóc uczniom w kryzysie? Doświadczenia z polskiej szkoły". Prezentacja zawierała opis skali problemu samobójstw w Polsce, w  tym kwestię samobójstw i prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży. Omówione zostały sposoby udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w polskiej szkole oraz  procedury postępowania m.in. w kryzysie suicydalnym. Uczestnictwo w konferencji poprzedzone było wizytą studyjną przedstawicielki Fundacji w Karolinska Instytut oraz w organizacji MIND w Sztokholmie w dniu 30 XI 2016 r.
20-21 XI 2015 r.
Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Suicydologicznej "Problematyka samobójstw w II dekadzie XXI wieku" w Łodzi. Wśród zaproszonych wykładowców z ośrodków zagranicznych znaleźli się: Prof. Marco Sarchiapone - Chair of European Psychiatric Association (EPA) Section on Suicide and Suicide Prevention, Dr Anna Baran - Szwecja, Prof. Wolfgang Rutz - Niemcy Prof. Lars-Hakan Thorell - Szwecja. Przedstawicielka Fundacji wzięła udział w sesji pt.: "Interwencja oraz rola nowych mediów w profilaktyce samobójstw" omawiając zagadnienie "Samobójstwa w Polsce: skala problemu, zapobieganie." W  prezentacji przedstawiony został optymalny system pomocy osobom w kryzysie jako skuteczna i sprawdzona w biznesie alternatywa dla tradycyjnego modelu pomocy powszechnie stosowanego w instytucjach.
17-18 III 2015 r.
Uczestnictwo w konferencji w Warszawie n.t. "Obudźmy Nadzieję i szukajmy rozwiązań! Nowi eksperci, Nowe podejścia,
Nowe doświadczenia". Prelegentami byli  dr Daniel Fisher, National Empowerment Center, USA, dr Jan Pfeiffer,  Komisja Europejska (Mental Health & Wellbeing), przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia,  Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz autorytety środowiska związanego ze zdrowiem psychicznym. Dr Daniel Fisher to były pacjent z diagnozą schizofrenii, kilkakrotnie hospitalizowany, zdrowy od ponad trzydziestu lat, również konsultant w gabinecie prezydenta Baracka Obamy, biochemik, ale przede wszystkim lekarz z pasją. Wybitny psychiatra walczący od 30-stu lat o prawa osób doświadczonych chorobą psychiczną na całym świecie, nagrodzony za swoją działalność przez amerykańskie Stowarzyszenie Zdrowia Psychicznego. Wszystko co robi jest oparte na jego osobistych doświadczeniach. Prof. Fisher odkreśla: "Badania, które prowadzimy wykazują, że można wyzdrowieć nawet z najtrudniejszych przypadków chorób psychicznych. Ja sam jestem dowodem na słuszność tej tezy.
23-24 X 2014 r.
Uczestnictwo w konferencji w Warszawie n.t. "OTWARTY DIALOG przywraca zdrowie psychiczne". Gościem i głównym prelegentem konferencji był światowy autorytet w dziedzinie psychiatrii prof. Jaako Seikkula z University of Jyvaskyla w Finlandii, który przybliżył adresatom konferencji historię Otwartego Dialogu oraz jego główne zasady w celu rozpowszechniania tego systemu leczenia w Polsce.
12 VII 2014 r.
Udział w treningu metapoznawczym MCT jako metodzie pracy grupowej i indywidualnej z różnymi formami kryzysu  psychicznego.
25-26 VI 2014 r.
Udział w szkoleniu w ramach międzynarodowego projektu Camille na temat: Umacnianie dzieci i młodzieży rodziców  z chorobami psychicznymi poprzez trening profesjonalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą.
X 2013 - I 2015 r.
Studia podyplomowe Pomoc Psychologiczna i Interwencja Kryzysowa - Akademia Pedagogiki  Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie.

X 2013 - X 2014 r.
Uczestnictwo w kursie "Otwartego Dialogu" w Warszawie, prowadzonego przez dr. Wernera Schütze i dr Renatę Wojtyńską.
Podejście terapeutyczne "Otwarty Dialog" zostało stworzone w latach osiemdziesiątych XX wieku przez prof. Jaakko Seikkulę (psychoterpautę) i Brigittę Alakare (psychiatrę) oraz ich zespół w szpitalu Keropudas w Finlandii. Rozwinęli oni system leczenia skoncentrowany na rodzinie, zakładający szybką interwencję we wczesnej fazie kryzysu, dostosowanie leczenia do indywidualnych potrzeb pacjenta i jego rodziny oraz postrzeganie leczenia jako procesu wykorzystującego różne metody terapeutyczne. W rezultacie terapia grupowa i indywidualna, oparcie w rodzinie i sieci społecznej pacjenta oraz jego praca nad wykorzystaniem własnych zasobów psychicznych, stały się alternatywą dla długotrwałej hospitalizacji.

25-28 VIII 2013 r.
W dniach 25-28.08.2013 r. przedstawiciele Fundacji Pogotowie Kryzysowe uczestniczyli w kongresie organizowanym w Warszawie
przez międzynarodową organizację ISPS ( International Society for the Psychological Treatment of the Schizofrenias and Other Psychoses).
W konferencji, której temat brzmiał: Psychologiczne leczenie psychoz, brało udział ponad 400 osób z całego świata.
Najważniejsze zagadnienia konferencji dotyczyły: wczesnej interwencji, procesu powrotu do zdrowia, rozumienia psychozy, psychozy jako doświadczenia rodziny, granic zdrowia i choroby, roli opowieści dotyczących choroby w procesie zdrowienia. Konferencja skierowana była do osób pracujących w obszarze zdrowia psychicznego, użytkowników usług psychiatrycznych, ekspertów poprzez doświadczenie choroby psychicznej, ich rodzin i opiekunów oraz organizacji pozarządowych zajmujących się wspieraniem osób w kryzysie psychicznym.

Głównymi prelegentami podczas kongresu byli: Yukka Aaltonen (Finlandia), Bogdan de Barbaro (Polska), Arnhild Lauveng (Norwegia), John Read (Nowa Zelandia), Nancy McWilliams (USA). Udział w konferencji umożliwił nawiązanie kontaktu m.in. z Fundacją Polski Instytut Otwartego Dialogu, która we współpracy z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. J.Gromkowskiego we Wrocławiu oraz z I Kliniką Psychiatryczną Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (Ośrodek Terapii w Środowisku) jest organizatorem pierwszego w Polsce kursu "Otwartego Dialogu". Prowadzącym jest dr Werner Schütze - psychiatra i psychoterapeuta,  inicjator i wieloletni praktyk "Otwartego Dialogu" w Niemczech oraz dr Renata Wojtyńska z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
Nasze uczestnictwo zarówno w konferencji ISPS, jak i rocznym kursie "Otwartego Dialogu" utwierdza nas w przekonaniu, że utworzenie i rozwój sieci społecznych oraz kompleksowe podejście do rozwiązywania problemów osób w kryzysie, daje realną szansę na powrót tych ludzi do normalnego życia.
VII 2013
Współpraca z Pogotowiem Duchowym: www.pogotowieduchowe.pl
Uczestnictwo w pierwszym spotkaniu Pogotowia Duchowego w dniu 9.07.2013r. w Krakowie.
VIII 2010
Współpraca z Polskim Towarzystwem Suicydologicznym - nasz koordynator projektów jest członkiem PTS
XI 2009
Uczestnictwo w 5-dniowym szkoleniu "WYCHOWANIE DO ABSTYNENCJI" prowadzonym przez Gail Dignam z USA
XII 2008
Wolontariusze Pogotowia Kryzysowego dzięki współpracy z Europejskim Parlamentem Młodzieżowym (European Youth Parliament) uczestniczyli w evencie organizowanym przez EYP. Spotkanie odbyło się w Białymstoku i ze względu na jego międzynarodowy charakter oraz młodych uczestników z różnych krajów Unii Europejskiej prowadzone było w języku angielskim. Celem naszego przedsięwzięcia było zapoznanie z misją Pogotowia Kryzysowego oraz zwrócenie uwagi na problem samobójstw wśród młodzieży, tzn. na przyczyny, symptomy, sposoby przeciwdziałania, mity, jak również gdzie szukać pomocy? Wolontariusze Fundacji poprowadzili spotkanie w następującej kolejności:

1.  Wprowadzenie w temat oraz podzielenie się osobistymi doświadczeniami.
2.  Omówienie problematyki samobójstw wśród młodzieży - prezentacja.
3.  Dyskusja.

Spotkanie trwało dwie godziny i cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży. Brała ona czynny udział w dyskusji, żywo reagowała na omawiane problemy, zadawała wiele pytań. Po spotkaniu każdy z uczestników otrzymał ulotkę oraz płytę CD z prezentacją w języku angielskim. Spotkanie zostało uwiecznione na zdjęciach.


X 2008 - IV 2009
Uczestnictwo w 120-godzinnym Intensywnym Kursie Interwencji Kryzysowej organizowanym przez Grupę Interwencji Psychologicznej i Szkoleń ARCAN, która szkoli od 1998 roku m.in. psychologów z Ośrodków Interwencji Kryzysowej, wojskowe służby pomocowe MON wspierające żołnierzy po misjach wojskowych, pedagogów i pracowników pomocowych.
Program szkolenia jest zaakceptowany przez Sekcję Interwencji Kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Wiedza

AKTUALNOŚCI, SPOTKANIA, SZKOLENIA, KONFERENCJE
początek strony
 

stat4u