WYSIWYG Web Builder
O nas
Pomoc
Linki
Kontakt
Co robimy?
English
Wiedza

Feel - Pokaż na co cię stać (fragment piosenki):
"Możesz iść szybciej niż niejeden chciałby biec
...
nowy dzień zawsze daje nowe życie
słuchaj, zaufaj sobie jeszcze raz

Pokaż na co cię stać, ale nie jeden raz
...

piękne słowa mówią wszystko
lecz nie zmienią nic
"
Znajdź swoją pasję,
a pomoże ci ona przetrwać trudne chwile.
Posiadanie tysiąca znajomych nie jest czymś wyjątkowym,
wyjątkowe jest znać kogoś, kto stanie obok ciebie, gdy tysiąc innych będzie przeciwko tobie.
Czasami by przeżyć wystarczy człowiekowi 
odrobina nadziei lub choćby cień szansy.
"Jeśli ktoś prosi nas o pomoc,
to znaczy, że jesteśmy jeszcze coś warci."  
Paulo Coelho
Niektórzy bogaci są zbyt biedni, by pomagać,
a biedni zbyt szlachetni, by nie podzielić sie ostatnią kromką chleba.
NASZE PROJEKTY

Mapa Pomocy

Projekt ma na celu skatalogowanie i zebranie w jednym miejscu, wszystkich sprawdzonych
i zweryfikowanych danych o bezpłatnej pomocy w Polsce różnego rodzaju, m.in.:
- prawnej
- psychologicznej
- socjalnej
- dla uzależnionych
- w przypadkach przemocy
- dla poszkodowanych przestępstwem
- dla ofiar wypadków komunikacyjnych
- medycznej
- wychowawczej, edukacyjnej
- w uzyskaniu pracy
- dla bezdomnych
- dla zagrożonych samobójstwem

Zebrane informacje są prezentowane w serwisach internetowych pod adresami

www.pokonackryzys.pl

oraz

www.oik.org.pl
Grupa Szybkiego Reagowania Kryzysowego

Zaspół specjalistów i wolontariuszy, który w sytuacjach zagrożenia życia osób w kryzysie "pilotuje" wszystkie niezbędne działania pomocowe - doraźne i długoterminowe, np:

- zapewnienie pomocy psychologicznej, lekarskiej, socjalnej, prawnej;
- pomoc w uzyskaniu terapii;
- pomoc bezdomnym, chorym, uzależnionym;
- wsparcie, pomoc w przetrwaniu dla osób w trudnej sytuacji  życiowej;
- pomoc osobom doświadczającym przemocy i pokrzywdzonych przestępstwem;
- możliwość wspólnych wizyt z naszymi wolontariuszami lub specjalistami w urzędach, u
  lekarzy, w placówkach służby zdrowia, Pomocy Spolecznej, ZUS-ie, bankach, u komornika
  i innych miejscach;
- wsparcie osób niepełnosprawnych;
- zapobieganie samobójstwom.

Celem jest umożliwienie jak najszybszego wyjścia z kryzysu osobom z zagrożeniem życia
i zdrowia, nieporadnym życiowo, bezdomnym, rodzinom którym grozi odebranie dzieci i dorobku życiowego z powodu biedy i cięzkiej sytuacji rodzinnej, życiowej.
Vinci

Interdyscyplinarny program stypendialny umożliwiający usamodzielnienie się i aktywizację dzieci i osób nieporadnych życiowo, biednych, bezdomnych, wychowanków domów dziecka, wykluczonych społecznie i niepełnosprawnych.
Projekt jest adresowany do wszystkich tych, którzy chcą dzięki edukacji, terapii, odbywaniu staży zawodowych i praktyk wyjść z biedy, bezdomności, wykluczenia społecznego
i zawodowego.
Projekt zakłada w jak największym stopniu finansowanie konkretnych szkoleń, kursów, edukacji, niezbędnej terapii i ew. zapewnienie lokum, a nie pomoc pieniężną.
Każdy uczestnik będzie pod opieką koordynatora aktywności, kontrolującego postępy i proces wychodzenia z kryzysu.
Dzięki temu korzyści z projektu będą widoczne nie tylko dla osób w kryzysie i wykluczonych społecznie, ale też dla osób z ich otoczenia, rodzin i przyszłych pracodawców.
początek strony
stat4u