WYSIWYG Web Builder
O nas
Pomoc
Linki
Kontakt
Co robimy?
English
Wiedza

Gdy szukamy sensu życia w wielkich rzeczach, możemy nie zauważyć tych małych, w
których sens jest ukryty.


Plażą, na której burza i przypływ wyrzyciły setki tysiący małych rozgwiazd, umierających na piasku z braku wody, szedł mężczyzna zastanawiając się nad swoim życiem. Zawsze chciał coś  zmienić w świecie, ale choćby najbardziej się starał, nie znajdował swojego celu, sensu.

W oddali spostrzegł małą dziewczynkę, która brała w rękę  rozgwiazdę i wrzucała do wody, jedną za każdym razem. Kiedy zbliżył się do niej  tak, aby mogła usłyszeć jego głos, mężczyzna powiedział:
  "- Marnujesz swój czas. Tutaj są tysiące rozgwiazd, wszystkich nie uratujesz, to nie ma sensu."

Dziewczynka schyliła się, podniosła jedną rozgwiazdę i rzuciła ją tak daleko,  jak tylko mogła, z powrotem do oceanu i odpowiedziała:
   "- dla tych, które wrzucam do oceanu, ma sens..." po czym schyliła się, żeby podnieść  następną.
Dwa najważniejsze dni w życiu człowieka:
pierwszy to dzień, w którym się urodził, drugi - w którym zrozumiał, po co...
CO ROBIMY
Jak wygląda nasza praca, na co idą pieniądze, w co możesz się włączyć jako sponsor, współpracownik, wolontariusz...

KOMU POMAGAMY
Kto jest odbiorcą naszej pomocy.

JAK POMAGAMY
Przykład naszych działań.

Od początku naszej działalności zajęliśmy się kilkoma tysiącami spraw ludzi, którzy stracili nadzieję, nie mieli sił  na samodzielne rozwiązanie problemów
CO ROBIMY ?
Kliknij na temat, który Cię interesuje.
Kryzys
definicja:
Sposób postrzegania zdarzenia lub sytuacji jako niemożliwej do wytrzymania trudności lub cierpienia,
której nie da się rozwiązać własnymi zasobami/siłami.

- stan przekraczający możliwośći samodzielnego poradzenia sobie,

- ogranicza postrzeganie rzeczywistości,

- jeśli stan kryzysu utrzymuje się długo  (przemoc, molestowanie, choroby, uzależnienia, samotność, depresja, stany lękowe)
może prowadzić do dysfunkcji, utraty równowagi psychicznej, depresji, do zaburzeń i chorób psychicznych.
Organizujemy profesjonalny zespół wsparcia
i koordynujemy nim

W zależności od potrzeb - psychologa, prawnika, kuratora sądowego, pracownika socjalnego, lekarza, pedagoga, terapeuty itp.
Ale też jesteśmy gotowi wybrać się z kimś na taką wizytę, umówić spotkanie, pomóc napisać niezbędne pisma i wnioski, po upoważnieniu nas - reprezentować prawnie, proponujemy kompleksowy plan wyjścia z kryzysu, uzależnienia. Organizujemy terapię środowiskową.

Współpracujemy instytucjami rządowymi i pozarządowymi, specjalistami, biznesem
m.in. z samorządami, urzędami, szpitalami, służbą zdrowia, organizacjami pomocowymi, szkołami
i uczelniami, instytucjami, prywatnymi firmami, wolontariuszami i wszystkimi ludźmi dobrej woli w celu profesjonalizacji oferowanej przez nas pomocy.

Pomagamy w konkretnych problemach
w znalezieniu pracy, wybraniu szkoły lub uczelni, uzyskaniu ubezpieczenia, wyjściu z klopotów finansowych i z bezdomności, zdobyciu kwalifikacji zawodowych.
Promujemy pozytywny styl życia i dobre praktyki
przez prowadzenie szkoleń, "wkręcanie" zagrożonych osób w przyjazne środowiska, prowadząc internetowe serwisy informacyjne, propagowanie ochrony środowiska naturalnego, ekologii, czystych źródeł energii, energii odnawialnej, nowoczesnych i przyjaznych człowiekowi i środowisku technologii, empatii dla zwierząt.
Pomagamy dzieciom
Organizujemy specjalistyczną pomoc, reagujemy na przemoc w domu i szkole, pomagamy w nauce, w wyjściu z nałogów i uzależnień, kontaktujemy z pedagogami, kuratorami sądowymi, psychologami, prowadzimy przyjazne strony internetowe z informaxjami gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych.
Wspieramy osoby wykluczone społecznie,
biedne, nieradzące sobie w życiu, chore, niepełnosprawne, bezdomne, poszkodowane w wypadkach, przez urzędy i instytucje, złe prawo, oszukane, uzależnione, aktywizujemy bezrobotnych
i osoby o niskich kwalifikacjach, prowadzimy działalność charytatywną.
Zapobiegamy samobójstwom
Zabiegamy o racjonalizację prawa,
praw autorskich, zwiększenie bezpłatnego dostępu społeczeństwa do dóbr kulturalnych, cywilizacyjnych i pomocowych.

zobacz też:
                 - komu pomagamy
                 - jak pomagamy
stat4u