NASZA MYŚL PRZEWODNIA:

Kto ratuje jedno życie,
ratuje cały świat.   
WYSIWYG Web Builder
O nas
Pomoc
Linki
Kontakt
Co robimy?
English
Wiedza

Poczucie samotności może wcale nie oznaczać braku towarzystwa.
O KRYZYSIE:
  Każdego z nas dotykają różnego rodzaju kryzysy:
  - emocjonalne,
  - rodzinne,
  - finansowe,
  - zdrowotne,
jednak w większości potrafimy sobie z nimi samodzielnie poradzić.

Są jednak sytuacje, gdy cierpienie przekracza sily
do walki z nim.

Przyczynami mogą być m.in.:

   - doświadczanie przemocy psychicznej i fizycznej,
   - molestowanie seksualne,
   - bezdomność, bieda,
   - problemy zdrowotne, depresja,
   - samotność, utrata bliskiej osoby,
   - nieszczęśliwa miłość,
   - uzależnienia,
   - niezrozumienie, brak poczucia własnej wartości,
   - trauma po wypadku, katastrofie, klęsce żywiołowej.

   Nie zawsze środowisko w jakim żyjemy, rodzina, ludzie jacy nas otaczają są wystarczającym wsparciem do efektywnego poradzenia sobie z kryzysem, który nas spotyka lub właśnie to otocznie jest jego przyczyną.

   Gdy sytuacja kryzysowa jest nagła i silna lub trwa długo, może być przyczyną problemów poznawczych, emocjonalnych, lękowych, które mogą objawiać się
w postaci agresji, wycofania, poczucia osamotnienia, bezradności, depresji.
Stany takie mogą mogą prowadzić do wykluczenia społecznego, chorób, uzależnień, myśli i prób samobójczych.
KOMU POMAGAMY?
Osobom doświadczającym przemocy fizycznej i psychicznej.
Ubogim, chorym, niepełnosprawnym,
samotnym.
Chorym na depresję,
z problemami osobistymi,
molestowanym.
Bezdomnym,
wykluczonym społecznie.
Bezrobotnym,
uzależnionym,
zagrożonym samobójstwem.
Osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej.
Oni czekają na Twoją pomoc...
Pomoc, która nie nadchodzi, czyli jak dużo jest do zrobienia...
     Samobójstwa:

Każdego dnia w Polsce
zabija się nawet
16 osób. Wśród dzieci i młodzieży w wieku do 19-stu lat co godzinę ktoś usiłuje popełnić samobójstwo, średnio jednemu dziecku dziennie się to udaje. Ogólnie jest to trzecia przyczyna śmierci w Polsce, wśród dzieci
i młodzieży - druga, rocznie umiera na skutek prób samobójczych nawet
6000 Polaków i Polek. Oficjalne dane to wierzchołek góry lodowej.
Z naszych doświadczeń wynika, że wiele prób nie było nigdzie zgłaszanych lub były traktowane jako wypadki komunikacyjne lub inne.
     Bezdomni:

  Bywają zimy, gdy z wychłodzenia organizmu umiera 200 osób. Ile osób umiera z powodu chorób, pobić, biedy - nikt nie jest w stanie policzyć.
  Wśród bezdomnych są ludzie wykształceni, wyrzuceni z domów, pokrzywdzeni przez urzędy lub innych ludzi, wychowankowie domów dziecka.
Bezdomnych jest w Polsce ok. 40-50 tysięcy, choć niektóre źródła mówią nawet o 200 tysiącach.
Od Twojej postawy i decyzji może zależeć czyjeś życie. Każdego dnia zależy...

Jeśli chcesz się włączyć w ratowanie życia
i zdrowia ludzi, którzy często utracili już nadzieję i zostali opuszczeni przez wszystkich wokół, możesz wesprzeć nas swoją pracą, zaangażowaniem lub darowizną.
Chcesz zapobiegać samobójstwom w swoim otoczeniu? Bądź dla innych życzliwy, przyjazny, odpowiedzialny, godny zaufania, reaguj gdy widzisz coś niepokojącego, niesprawiedliwego.

Nr konta fundacji Pogotowie Kryzysowe:

84 1020 5011 0000 9802 0250 3613
PKO Bank Polski S.A.
tytuł wpłaty: "Darowizna na cele statutowe pożytku publicznegoi"


Z jakimi problemami spotykamy się w naszej działalności, z czym walczymy:

   Największym problemem w działalności pomocowej w Polsce jest brak koordynacji pomocy, zgranie jej w calość, wykorzystanie szerokiego spektrum jednoczesnych i szybkich działań (pomoc socjalna, psychologiczna, medyczna, prawna, w uzyskaniu pracy).

   W poważnych kryzysach życiowych ważne jest, by jedna osoba lub instytucja koordynowała wszystkie możliwe działania pomocowe dla jednej osoby, umożliwiając szybkie wyjście z kryzysu i zapewnienie stałego efektu tej pomocy.

    Często dostępna pomoc ogranicza się do jednej wizyty u psychologa czy prawnika i nikt dalej nie "pilotuje" efektów wizyty i długofalowych działań interdyscyplinarnych, które faktycznie pozwolą na rozwiązanie problemów.

    Jeśli przyczyną kryzysu jest wieloletnia przemoc, molestowanie seksualne, depresja, uzależnienia, bieda, bezdomność, skuteczne działania pomocowe wymagają długofalowego zaangażowania w pomoc w różnych dziedzinach życia, dzięki czemu pomoc może być skuteczna i nie polegać tylko na nieefektywnym rozdawaniu minimalnych pieniędzy, które osoba w kryzysie nie potrafi najczęściej optymalnie wykorzystać.

Znamy wiele przypadków, gdy osoby kierowane przez pomoc społeczną do szpitali, po ich podleczeniu i wypisaniu z adnotacją: "wymagana opieka, dalsze leczenie i pomoc psychologiczna, socjalna" nigdy tej pomocy nie otrzymały, pomoc społeczna nie interesowała się takimi osobami po wypisaniu.

Jak pomagamy, na co idą pieniądze:

Aby skutecznie pomagać osobom w kryzysie, została powołana przez nas Grupa Szybkiego Reagowania Kryzysowego, która w sytuacjach zagrożenia życia osób w kryzysie "pilotuje" wszystkie niezbędne działania pomocowe - doraźne i długoterminowe, np:
- zapewnienie pomocy psychologicznej,
  lekarskiej, socjalnej, prawnej;
- pomoc w uzyskaniu terapii;
- pomoc bezdomnym, chorym, uzależnionym;
- wsparcie, pomoc w przetrwaniu dla osób
  w trudnej sytuacji  życiowej;
- pomoc osobom doświadczającym przemocy
  i pokrzywdzonych przestępstwem.

Zapraszamy do włączenia się do Grupy Szybkiego Reagowania wszystkich specjalistów z dziedzin pomocowych (psychologów, prawników, lekarzy, pracowników socjalnych, wolontariuszy, informatyków, przedsiębiorców, urzędników) oraz  sponsorów.
Powołana Grupa prowadzi kilka specjalistycznych stron pomocowych w internecie, przez które mogą zgłaszać się osoby potrzebujące pomocy.
    Osoby doświadczające przemocy:

Przemoc może  być różnego rodzaju: psychiczna, fizyczna, seksualna - każda zostawia ślad w ludzkiej psychice. Może prowadzić do depresji, zaburzeń snu, fobii społecznej, samookaleczania się, uzależnień, chorób psychicznych, samobójstw.
Według danych z różnych źródeł naukowych molestowanie seksualne w dzieciństwie może dotyczyć nawet ponad 10 procent społeczeństwa.
    Niepokojące dane i liczby:
Co roku w Polsce sądy skazują nawet
8 tysięcy niewinnych osób. Na odszkodowania wydaje się rocznie ponad 14 milionów zł, kwot psychoterapii po traumie, pomocy socjalnej nikt nie liczy...
W mediach pojawiło się tylko niewiele głośnych spraw nadużyć i niekompetencji komorników, firm windykacyjnych i syndyków, środowiska prawnicze są bardzo hermetyczne, ale szacuje się, że rocznie to kolejne kilka tysięcy przypadków.
O tradycyjnych błędach medycznych slychać coraz głośniej, o błędach w psychiatrii nie mówi prawie nikt, bo do głowy się nie zajrzy...  Na szczęście widać "światełko w tunelu" - dzięki psychiatrii środowiskowej i nowoczesnemu programowi "Otwartego Dialogu" zaszczepianego w Polsce przez niemieckiego psychiatrę dr. Wernera Schütze.
 
początek strony
stat4u
...czytaj dalej